Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Вода Бебе

Бебешка Вода Бебе е натурална минерална вода, подходяща за приготвяне на храна за кърмачето.

Водата за най-малките
  От самото начало на живота си, дори още в утробата на майката, детето се нуждае от вода. Бременната трябва да пие повече вода, защото утолява не само собствената си жажда. Отчитайки скоростта на деленето на клетките на плода в организма й, през първите месеци на бременността може да се предположи, че за нормалното развитие на плода е необходимо да увеличи консумацията на вода минимум с 50%. Всяка клетка на новия растящ организъм трябва да бъде наситена с вода, а от къде да я вземе, ако майката не пие достатъчно? Не случайно се препоръчва бъдещата майка да пие поне по 2 литра вода дневно. Преди, когато днешните майки и бащи са спели в колички, изискването за детска питейна вода било само едно: тя трябвало да бъде стерилна, а това означава преварена, т. е. да е пречистена от излишните бактерии и други нежелателни микроорганизми. Известният педиатър от миналия век д-р Спок съветва: „Давайте на детето само преварена вода. Кипвайте я три минути. Съхранявайте преварената вода в хладилник“. Там няма да намерите и дума за калция, флуора и другите разтворими във водата микро- и макроелементи. За нуждата от природна, жива вода на възрастните и децата се заговори относително скоро. Минералната вода, получена от подземни източници, съдържа всички ценни природни минера-
ли. Тя е екологично чиста и може да се използва постоянно както за пиене, така и за приготвянето на
храна.
Преди всичко, необходимостта от производството на специална детска вода възникнала с появата
на сухите детски смеси – заместителите на кърма, кашите и другите видове детски храни. Тъй като сухите смеси съдържат достатъчно количество минерални вещества, не е желателно да се разтварят в обикновена вода: организмът на кърмачето е много чувствителен към изобилието на минерали и това може да доведе до нарушение в минералния обмен. Затова производителите започнаха да предлагат на пазара и специална вода, която е пречистена не само от вредните примеси и микроби,
но и от излишните соли. Впрочем, ако за разтварянето на смесите е подходяща всяка пречистена вода, включително и дестилираната, то за пиене е добре да изберете такава вода, в която са включени всички необходими за детето вещества, но в подходящо балансиран за него състав.
Преди всичко водата за деца, както и всички бутилирани питейни води, не трябва да са хлорира-
ни.
 Бебешка вода Бебе В детската вода не се допуска и високо съдържание на натрий, защото този химичен елемент
повишава риска от хиперактивни състояния. В детската вода не трябва да се съдържа въглероден диоксид и сребро. Отдавна въглеродът и среброто се използват за консервиране на бутилираната питейна вода, за да се удължи срокът на годност. Не се препоръчва водата за деца да се газира. А относно бактериалната обработка на детската минерална вода, вместо сребро, се използват
физически способи като ултравиолетово облъчване или йонизиране. Предназначената специално за
деца вода се отнася към водите от висша категория. Това означава, че тя не трябва да бъде получена от повърхностните води, а от подземни източници, кладенци или извори. Преди да се използва водата от извора, той трябва да бъде щателно изследван. Детската вода трябва да бъде с благоприятен органичен състав и най-важното да отговаря на критериите за физиологична пълноценност. Тя трябва да съдържа оптимално количество биологично необходими макро- и микроелементи – калций, магнезий, калий, бикарбонати, особено флуор и йод.
За разлика от питейната и трапезната вода, традиционните минерални води – лечебни и лечебно
- трапезни – са предназначени за ограничена употреба. Във всяка от тях съставът на солите и някои ингредиенти е в повишено количество. Затова възрастните и най-вече децата трябва да ги консумират само при лекарско предписание. Допустимите граници за категоризиране на водата като „подходяща за приготвяне на храна за кърмачета” се изписват върху етикетите и са следните:
Калций – по-малко от 150 мг./л., магнезий – не повече от 80 мг./л. Желателно е присъствието на
калий във водата да е от 5 до 20 мг./л. Концентрацията на натрий не трябва да превишава 20 мг./л.,
а на арсен – 0,0015 мг./л, на манган – 0,002 мг./л. Съдържанието на флуор може да бъде до 0,7 мг./л.,
на йод – до 0.06 мг./л., а на сулфат – до 240 мг./л. Нитратите не трябва да превишават 10 мг./л, а нитритите – 0,02 мг./л. Оптималната обща минерализация (сборът от сумата на всички йони и катиони) трябва да е от 200 до 500 мг./л.


КОНТРОЛЪТ
Питейната вода, в това число и детската, се сертифицира от специално акредитирани експерти
на Министерство на здравеопаз и на Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ). Основните нормативни документи, които регламентират качеството, производството и контрола върху питейната вода, включително и бутилираната, са “Наредба за
изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за
питейни цели”, приета с ПМС №178 от 23.07.2004 г. и “Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата,
предназначена за питейно-битови цели” (ДВ, бр. 30 от 2001 г.). Преди всичко експертите оценяват състоянието на източника – извора или кладенеца (не за година, а за няколко години), а след това вече изследват качеството на самата вода. Бутилираната вода се проверява много по- прецизно от всяка друга популярна напитка. Например, качеството на Кока-кола се оценява по 5-6 показатели, докато за обикновената питейна вода те са над 50. Защо, не е трудно да се досетите: нали питейната вода я използваме в неограничени количества, дори с нея приготвяме храната си. Некачествената вода може да доведе до много по-големи вреди за детския организъм, отколкото една чаша
некачествена газирана напитка. Показателите, по които се оценява водата, се делят на две групи:
химически и микробиологически. В тази връзка съществуват два термина – безвредност и безопасност.
 Вредата може да се дължи на изобилието на едни или други химически елементи, например олово,
флуор. Все пак, ще ви се наложи да изпиете страшно много такава вода, преди тези елементи да се
натрупат в организма ви и да нанесат сериозни вреди. Достатъчно е, обаче да изпиете една чаша вода с неблагоприятен микробиологичен състав, за да се разболеете веднага, и то сериозно.
Затова първото, на което трябва да се обърне внимание и от което детето може да пострада най-сериозно, са микробиологичните елементи на водата: тя се проверява за отсъствието на чревни бактерии и вируси.
Дори и ако за момента съдържанието в бутилката вода е много чисто, това не е достатъчно. Тя трябва
да се задържи така 6 – 12 месеца (нормалният срок за съхранение на бутилирана вода) и да се
задържи в първоначалното си състояние. Затова втората задача на експерта е да оцени на място
производството и всички технологии за прочистване и обработване на водата. Само така може да се
определи дали дадена фирма може да получи одобрение за серийно производство.
Съществуват методи за прочистване на водата от някои елементи – от изобилие на желязо, натрий
или само на хлор. Практически е възможна всякаква корекция по състава на солите във водата.
Най-добрата вода от висока категория е тази вода, която е добита от кладенец и не е обработвана,
т. е. тя е в природен вид и съдържа всички необходими елементи в нужното количество и нищо излишно.